СПІВГОЛОВИ:


Труба В.І.

ректор ОНУ ім. І.І.Мечникова,
к.ю.н., проф.


Степаненко С.М.

ректор ОДЕКУ,
д.ф.-м.н., проф.


Пономаренко В.С.

ректор ХНЕУ ім. С.Кузнеця,
д.е.н., проф

Оргкомітет конференції

 • Гунченко Ю.О., д.т.н., проф., ОНУ імені І.І.Мечникова
 • Казакова Н.Ф., д.т.н., проф., ОДЕКУ
 • Кузніченко С.Д., к.г.н., доц., ОДЕКУ
 • Євсеєв С.П., д.т.н., проф., ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Відповідальний секретар

 • Бучинська І.В., к.т.н., ОДЕКУ

Робоча група

 • Фразе-Фразенко О.О., к.т.н., доц., ОДЕКУ
 • Попов В.Л., Департамент інформації та зв’язків з громадськістю ОМР
 • Копиченко І.Ю., регіональний координатор Програми EGAP в Одеській обл.

Технічна група

 • Клепатська В.В. , асистент кафедри ІТ, ОДЕКУ
 • Забожан О.В., зав. лабораторії, ОДЕКУ
 • Яковенко Г.М., технік І категорії, ОДЕКУ
 • Зуй О.Н., ст. лаборант, ОНУ імені І.І.Мечникова

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

 • Безкоровайний В.В., д.т.н., професор (Україна)
 • Бичков О.С., д.т.н., професор (Україна)
 • Вайріх М., д.т.н., професор (Німеччина)
 • Волков В.Е., д.т.н., професор (Україна)
 • Голуб С.В., д.т.н., професор (Україна)
 • Євсеєв С.П., д.т.н., професор (Україна)
 • Іванченко С.О., д.т.н., професор (Україна)
 • Карпінський М.П., д.т.н., професор (Польща)
 • Коваль В.В., д.т.н., професор (Україна)
 • Лужецький В.А., д.т.н., професор (Україна)
 • Малахов Є.В., д.т.н., професор (Україна)
 • Маслянка П. , д.т.н., професор (Польща)
 • Межуєв В.І., д.т.н., професор (Австрія)
 • Милкович М., д.т.н., професор (Хорватія)
 • Мещеряков В.І., д.т.н., професор (Україна)
 • Мірзоахмедов Ф., д.т.н., професор (Таджикістан)
 • Мільчарський П., д.т.н., професор (Польща)
 • Пархуць Л.Т., д.т.н., професор (Україна)
 • Пезеріл М., професор (Франція)
 • Петришин Л.Б., д.т.н., професор (Польща)
 • Положаєнко С.А., д.т.н., професор (Україна)
 • Рамазанов С.К., д.т.н., д.е.н., професор (Україна)
 • Рибальский О.В., д.т.н., професор (Україна)
 • Рихлік А., к.т.н., доцент (Польща)
 • Сабірова М., к.е.н., професор (Казахстан)
 • Святний В.А., д.т.н., професор (Україна)
 • Семенець В.В., д.т.н., професор (Україна)
 • Собчук Г., професор (Польща)
 • Синєглазов В.М., д.т.н., професор (Україна)
 • Хорошко В.О., д.т.н., професор (Україна)
 • Толюпа С.В., д.т.н., професор (Україна)
 • Шаронова Н.В., д.т.н., професор (Україна)
 • Шевченко А. І., д.т.н., професор, чл.-кор. НАНУ (Україна)
 • Шворов С. А., д.т.н., професор (Україна)
 • Шишманов К. Д., д.е.н., професор (Болгарія)
 • Шумейко О.О., д.т.н., професор (Україна)
 • Шелест М.С., д.т.н., професор (Україна)
 • Смітюх А. В., д.ю.н., професор (Україна)
 • Маслій Н.Д., д.е.н., професор (Україна)
 • Смірнов О. А., д.т.н., професор (Україна)
 • Грищук Р.В., д.т.н., професор (Україна)
 • Кобзєв В.Г., к.т.н., доцент (Україна)

СПІВОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ

 • Міністерство освіти і науки України;
 • Одеська Міська Рада
 • Одеський державний екологічний університет
 • Одеський національний університет імені І.І. Мечникова,
 • Одеська державна академія технічного регулювання та якості
 • Харківський національний університет радіоелектроніки
 • Економічна академія "Д.А.Ценов", Болгарія
 • Інститут спеціального зв'язку та захисту інформації КПІ ім. Ігоря Сікорського
 • AGH науково-технологічний університет ім. Ст. Сташіца, Польща;
 • Університет Бєльсько-Бяла, Польща;
 • Університет Північ, Республіка Хорватія;
 • Представництво "Польська академія наук" в Києві
 • Лодзький університет, Польща
 • Лодзький Технічний університет, Польща

ПАРТНЕРИ КОНФЕРЕНЦІЇ


Одеська обласна державна адміністрація | Громадська організація "УКРАЇНСЬКЕ НАУКОВО-ОСВІТНЄ ІТ-ТОВАРИСТВО" Odesa IT Family | Одеська обласна державна адміністрація | 482.solutions - R&D компанія | Українсько-швейцарська програма «Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади» EGAP | UALinux