ВАЖЛИВІ ДАТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

  1. Реєстрація / подача заяв на участь – до 30.06.2021 30.07.2021
  2. Подача матеріалів на конференцію – до 15.07.2021 30.07.2021
  3. Рецензування матеріалів– до 30.07.2021 15.08.2021
  4. Подання виправлених матеріалів – до 10.08.2021 20.08.2021
  5. Оплата оргвнесків та підтвердження участі – до 20.08.2021 30.08.2021

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

При оформленні матеріалів доповідей необхідно застосовувати шаблон

Якщо автори подають матеріали не англійською мовою, з метою індексування матеріалів в наукометричних базах необхідно здублювати наступні відомості: назву статті, дані про авторів, дані про установу англійською мовою. Також необхідно подати розширений «Abstract» обсягом до 1600 знаків та «Keywords» англійською мовою.

Обсяг статті має бути не меньше 2 повних сторінок.

Для розміщення матеріалів статей у CEUR − обсяг не меньше 5 повних сторінок англійською мовою. Остання сторінка повинна бути заповненою не менш ніж на 80 %.

Матеріали підлягають рецензуванню.


ФІНАНСОВІ УМОВИ

За кожну доповідь учасника після позитивної рецензії необхідно перерахувати оргвнесок у розмірі:

Реквізити рахунку для оплати оргвнеску буде вказано після позитивної рецензії.

Оплата за проживання та харчування здійснюється окремо.