ВАЖЛИВІ ДАТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

  1. Подача матеріалів / реєстрація – до 01.07.2019 15.07.2019
  2. Рецензування матеріалів – до 15.07.2019 20.07.2019
  3. Подання виправлених матеріалів – до 20.07.2019
  4. Оплата оргвнесків та підтвердження участі – до 01.08.2019

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

При оформленні матеріалів доповідей необхідно застосовувати підготовлений шаблон публікації.

Якщо автори подають матеріали не англійською мовою, з метою індексування матеріалів в наукометричних базах необхідно здублювати наступні відомості: «Paper Title», «Authors Name/s», «Affiliation», «dept. name of organization», «City, Country», «e-mail», «address», англійською мовою. Також необхідно подати розширений «Abstract» обсягом до 1600 знаків та «Keywords» англійською мовою.

Стрічку «Література» обов’язково продублювати англійською «References».

Обсяг статті 2 – 4 сторінки. Остання сторінка повинна бути заповненою не менш ніж на 80 %.

Посилання подаються мовою оригіналу згідно вимог ІЕЕЕ

Якщо матеріали подано англійською мовою, необхідно вказані відомості продублювати українською мовою.

Матеріали підлягають рецензуванню.


ФІНАНСОВІ УМОВИ

За кожну доповідь учасника після позитивної рецензії необхідно перерахувати оргвнесок у розмірі:

Для отримання друкованого примірника матеріалів доповідей необхідно додатково перерахувати 200 грн. (або 10є для закордонних учасників). За кожну додаткову сторінку (понад 4) матеріалів доповіді необхідно перерахувати додатково 20 грн. Реквізити рахунку для оплати оргвнеску буде вказано після позитивної рецензії.

Оплата за проживання та харчування здійснюється самостійно.